Zarząd Zwierzynieckiego Klubu Sportowego w Krakowie informuje, że „spotkanie opłatkowe” odbędzie się tradycyjnie w klubowej Sali Konferencyjnej, w dniu 21 grudnia 2019 roku
o godz. 17.00 (sobota).

Serdecznie zapraszamy zawodników, przede wszystkim drużyn młodzieżowych wraz
z rodzicami, trenerów, działaczy, członków klubu, pracowników, do wzięcia udziału w spotkaniu, aby przed tymi szczególnymi, wyjątkowymi i rodzinnymi Świętami Bożego Narodzenia podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia w „Lajkonikowej Rodzinie”.