Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko
Ostachowski Henryk Prezes Klubu
Ciesielski Ryszard Wiceprezes Klubu
Filipowski Szymon Członek Zarządu
Klauze Krzysztof Członek Zarządu
Rutkowski Marcin Członek Zarządu
Tyrpuła Tadeusz Członek Zarządu