Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko
Ostachowski Henryk Prezes Klubu
Mróz Jacek Wiceprezes Klubu
Tyrpuła Tadeusz Członek Zarządu / Kierownik Klubu
Galganek Tomasz Członek Zarządu
Sadzik Michał Członek Zarządu
Filipowski Szymon Członek Zarządu
Maj Piotr Członek Zarządu