Ważne wydarzenie z życia klubu.

OGŁOSZENIE

Zarząd Klubu informuje, że w dniu 23 marca 2018 roku o godz. 18.00 (pierwszy termin) lub 18.30 (drugi termin), w świetlicy Zwierzynieckiego Klubu Sportowego w Krakowie ul. Na Błoniach 1, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Klubu, poświęcone obradom i głosowaniu nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego oraz finansowego Zarządu za rok obrachunkowy 2017, a także wyborom NOWYCH WŁADZ KLUBU. Obecność członków Klubu jest wskazana.

Z A R Z Ą D
Zwierzynieckiego Klubu Sportowego
w Krakowie