W dniu 23 marca 2018 roku odbyło się w siedzibie Klubu – Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Zwierzynieckiego Klubu Sportowego w Krakowie. Podczas obrad zatwierdzone zostały Sprawozdania Finansowe i Merytoryczne z działalności Zwierzynieckiego KS w roku 2017 oraz udzielono absolutorium Zarządowi Klubu. Ważną kwestię Zgromadzenia stanowiły wybory do Władz Klubu, wyniku których na kadencję 2018-2022,  członkowie klubu wybrali Prezesa Klubu, którym został Robert Parys, Członków Zarządu: Henryk Ostachowski, Krzysztof Klauze, Szymon Filipowski, Tadeusz Tyrpuła, Marcin Rutkowski, Ryszard Ciesielski oraz Komisję Rewizyjną: Dawid Rymarski, Illya Protopopov, Andrzej Grzywacz. Teraz nowo wybrane Władze mają czas na ukonstytuowanie się i dokonanie podziału funkcji Wiceprezesa, bądź Wiceprezesów i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Gratulujemy i  liczymy wszyscy, że nowo wybrane Władze Klubu, w obecnej kadencji obejmującej rok jubileuszu 100-lecia Zwierzynieckiego Klubu Sportowego  w Krakowie,  dołożą wszelkich starań w rozwój i stabilne funkcjonowanie sportowo-organizacyjne popularnych Lajkoników.