Tego smutnego listopadowego dnia, w szczególności dla Rodziny i Najbliższych oraz wszystkich „Lajkoników”
– 23 listopada 2018 roku –  ostatecznie pożegnaliśmy Roberta Parysa – Prezesa Zwierzynieckiego Klubu Sportowego w Krakowie, Naszego Przyjaciela, Kolegę, któremu towarzyszyliśmy tłumnie w jego ostatniej podróży do miejsca ostatecznego spoczynku na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Niech ta najdłuższa podróż Roberta, w którą Nas zabrał, Jego nieoczekiwane, zaskakujące i niepotrzebne wszystkim odejście, wprowadzi Nas w refleksję o kruchości i przemijalności człowieka. Niech wywoła nostalgię i pozwoli nam przenieść w nasze życie wszystkie wartości i cechy, którym wierny był Robert: uśmiech, radość, życzliwość, wierność, zaangażowanie, wyrozumiałość, odpowiedzialność, tolerancyjność, szacunek, a także wiele innych, których nie sposób wymienić.

Warto także wspomnieć, że Robert Parys został pośmiertnie wyróżniony odznakami: „Honoris Gratia” nadaną przez Prezydenta Miasta Krakowa, Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Piłki Nożnej, Godnością Honorowego Członka Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej ”

„Cześć jego pamięci, niech odpoczywa w pokoju”