Zarząd Zwierzynieckiego Klubu Sportowego w Krakowie, na swoim posiedzeniu w dniu 13 marca 2020 roku, w związku z wprowadzeniem przez Rząd RP stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju, podjął uchwałę o zawieszeniu zajęć sportowych dla wszystkich grup wiekowych trenujących w naszym klubie oraz o przejściu na zdalną pracę w przedmiocie bieżącego zarządzania Klubem poprzez kontakt telefoniczny na numery wskazane w zakładce „Kontakty” lub pocztę elektroniczną na adres: biuro@zwierzyniecki.pl .

O wszystkich ewentualnych zmianach w ww. zakresie będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem wskazanych wyżej środków komunikacji.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy i życzymy wszystkim naszym zawodnikom, trenerom, pracownikom, działaczom oraz sympatykom zdrowia, wyrozumiałości, spokoju, rozwagi i zachowania wszelkich możliwych środków ostrożności w życiu codziennym, w tej trudnej dla wszystkich Polaków walce z koronawirusem.

Zarząd Zwierzynieckiego Klubu Sportowego w Krakowie

Kraków, dnia 13 marca 2020 roku