Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko
Parys Robert Prezes
Tyrpuła Tadeusz Wiceprezes
Ostachowski Henryk Stanisław Wiceprezes