Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko
Parys Robert Prezes klubu
Tyrpuła Tadeusz Wiceprezes ds. sportowych
Ostachowski Henryk Wiceprezes ds. organizacyjnych
Maciej Hankus Członek Zarządu
Szymon Filipowski Członek Zarządu
Ryszard Ciesielski Członek Zarządu / Kierownik Klubu