Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko
Parys Robert Prezes Klubu
Ostachowski Henryk Wiceprezes Klubu
Ciesielski Ryszard Wiceprezes Klubu
Filipowski Szymon Członek Zarządu
Klauze Krzysztof Członek Zarządu
Rutkowski Marcin Członek Zarządu
Tyrpuła Tadeusz Członek Zarządu