Walne Zgromadzenie – Wyniki!

W dniu 23 marca 2018 roku odbyło się w siedzibie Klubu – Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Zwierzynieckiego Klubu Sportowego w Krakowie. Podczas obrad zatwierdzone zostały Sprawozdania Finansowe i Merytoryczne z działalności Zwierzynieckiego KS w roku 2017 oraz udzielono absolutorium Zarządowi Klubu. Ważną kwestię Zgromadzenia stanowiły wybory do Władz Klubu, wyniku których na kadencję 2018-2022,  członkowie […]

Kontynuuj czytanie